Saltear al contenido principal

El sagrament del Matrimoni és la unió d’un home i una dona per a tota la vida.

El Matrimoni queda establert per l’aliança conjugal o consentiment irrevocable dels cònjuges, amb el que un i altre es lliuren i es reben mútua i lliurement. Per la seva pròpia naturalesa, la institució matrimonial i l’amor conjugal s’ordenen a la procreació i educació de la prole.

La preparació al sagrament del Matrimoni es realitza a la parròquia dels nuvis, és a dir, a la qual pertanyen pel seu domicili (la parròquia pot ser indistintament d’ell o d’ella).

Es confecciona l’expedient matrimonial en una sola parròquia, tret que el domicili d’algun dels nuvis sigui d’una altra diòcesi, en aquest cas s’ha de confeccionar per separat.

Els nuvis han de dirigir-se al despatx parroquial al menys tres mesos abans de la celebració del casament. Durant el procés de preparació del casament, el temps ha de ser d’aprenentatge i creixement en el seu amor mutu i en la pràctica de la seva fe catòlica. Per tant, recomanem encaridament a les nostres parelles que assisteixin junts i fidelment a la missa dominical de manera regular.

A més, es recomana freqüentar el sagrament de la Confessió amb la major regularitat possible, i en particular, uns dies abans de la cerimònia del casament. La recepció fidel d’aquests sagraments aprofundirà la seva vida espiritual i millorarà la qualitat de la litúrgia de la celebració del sagrament del Matrimoni.

Itinerari de nuvis

9-16-23  Setembre
3-10-17  Febrer
6-13-20  Abril

Requisits

Documents a aportar per cada un:

  • La partida de baptisme (sol·licitar-la a la parròquia on es va ser batejat/da)
  • Partida de naixement (es demana a l’Ajuntament, al Registre Civil)
  • Fotocòpia del D.N.I ( per comunicar el nom correcte al Registre Civil)

Sol·licitud

Per obrir l’expedient matrimonial, descarregueu-vos aquest formulari i lliureu-lo degudament cumplimentat al despatx parroquial durant les hores d’atenció al públic.

Volver arriba