Saltear al contenido principal

La Primera Comunió és el sagrament on els nens reben l’Eucaristia per primera vegada. Els catòlics creuen que l’Eucaristia, o Comunió, és alhora un sacrifici i un banquet. Al rebre el Cos i la Sang de Crist, també ens nodrim espiritualment i ens acostem a Déu.
La preparació per a la recepció dels sagraments de la Primera Comunió i Primera Confessió sacramental és un procés de dos anys per a tots els catòlics vàlidament batejats. Normalment, aquest procés comença a tercer de primària i culmina a la fi de quart de primària (quan el nen ha arribat a l’edat de 9-10 anys).
Tots els nens han d’assistir a dos anys consecutius de catequesi per a la preparació sacramental. En el seu segon any de preparació rebran tots dos sagraments.

Hi ha també grups designats per a nens majors d’aquesta edat, que no han rebut prèviament els sagraments de la Reconciliació i la Santa Comunió. Aquesta preparació també segueix un procés de dos anys.
Pels adolescents que estan en el període escolar de l’ESO o batxillerat oferim també un programa de confirmació que també dura dos anys.

Els candidats al sagrament de la Confirmació majors de 18 anys estan convidats a incorporar el seu programa RCIA.

Pares

Es demana als pares dels nens batejats que es preparin ells mateixos per a rebre els sagraments de la Reconciliació i la Santa Comunió. Amb l’assistència a una reunió per a la Reconciliació i dues trobades relacionades amb la Santa Comunió durant el segon any de preparació de l’infant. Aquestes trobades tindran lloc durant el seu any de formació de fe.

Requisits

Educació Religiosa

Els pares i els nens han d’assistir a classes per a la preparació sacramental a la parròquia de Sant Joan. Per apuntar al seu fill a catequesi, s’ha d’inscriure a principi de curs (no s’admetran, llevat de casos molt justificats, incorporacions passats tres mesos de l’inici de curs).

L’activitat inclou la missa familiar que se celebra cada diumenge a les 10h. Ompli els formularis de sol•licitud disponibles a la pàgina web de la parròquia.

Pagament

30,00€/infant
Opcions de pagament: ingrés en compte bancari

Horari de Catequesi

Tots els nens que es preparen per a la Primera Comunió s’han d’inscriure en catequesi. Depenent del curs al qual assisteixi el nen, es formen grups per a les sessions.
L’horari de les catequesi és: Dimarts de 17:15 – 18:30 h.
A l’acabar la catequesi, a les 19:00 h hi ha missa familiar al temple gran, on participaran tots els nens de catequesi al costat dels seus pares.
Els estudiants han d’arribar 5 minuts abans de l’hora d’inici de la classe.
La catequesi es realitza a les instal•lacions parroquials.

Sol·licitud

En el cas de que estigueu interessats en participar en la catequesi a la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar, descarregueu-vos aquest formulari i lliureu-lo degudament cumplimentat al despatx parroquial durant les hores d’atenció al públic.

Volver arriba