Saltear al contenido principal

NOVA EDICIÓ DEL MISSAL ROMÀ EN CATALÀ

A partir del proper I Diumenge d’Advent, dia 27 de novembre –i, per tant, des de la missa de vigília del dissabte 26 al vespre– entrarà en vigor la nova traducció al català del Missal Romà en la seva tercera edició.
Després d’un intens treball, veu la llum finalment aquesta nova traducció al català que aporta alguns canvis per tal que l’oració del poble sant de Déu sigui més exacta en la formulació de la fe i conforme a la llengua catalana.
És unmoment privilegiat per a nosaltres i cal donar-ne gràcies a Déu, tot demanant que aquesta nova traducció doni els seus fruits en el si de l’Església, ja que cuidar la litúrgia és de cabdal importància, essent fidels al que ens recorda el punt número 10 de la constitució sobre la sagrada litúrgia Sacrosanctum Concilium del Concili Vaticà II, quan ens diu que litúrgia és font i cimal de la vida cristiana. Dos petits canvis, que encara que petits no deixen de ser significatius, que trobem en les intervencions que el poble fidel es faran en les celebracions litúrgiques.
La primera es troba en la recitació del Credo nicenoconstantinopolità, ja que en professar la fe en l’Església ja no es dirà més, com fins ara: “I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica”, sinó que d’ara en endavant caldrà dir: “I en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica.”
La segona és un petit canvi millorant la redacció catalana de la resposta dels fidels al Orate fratres, on ja no direm: “i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església”, sinó que d’ara en endavant més correctament haurem de dir: “… i també per al nostre bé i el de tota la seva santa Església.”

Volver arriba